Herroepingsrecht

HERROEPINGSRECHT
 

U heeft het recht om binnen een termijn van 7 werkdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking, ingeval van CD’s, DVD’s, Blu-Ray discs of software, een verzegeling bevat.

De herroepingstermijn verstrijkt 7 werkdagen na de dag waarop u het product in bezit heeft gekregen, of ingeval van diensten 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail sturen via info@b2bplaza.eu

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen (bijvoorbeeld het boeken van een reis, het afsluiten van een abonnement, het downloaden van een e-book, film, cd etc.), zoals domeinregistraties